Onderzoek naar incidentie INS in Nederland en België

Het nefrotisch syndroom is een zeldzame ziekte. Eerder onderzoek in Nederland liet zien dat gemiddeld zo’n 60 kinderen per jaar INS krijgen. Tijdens het huidige LEARNS onderzoek lijkt het om veel minder kinderen gaat. Voor België zijn hierover geen getallen bekend.

Door middel van een vragenlijsten onder alle kinderartsen* in Nederland en België willen we de huidige incidentie van INS bij kinderen onderzoeken. De incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per jaar. Onze verwachting is dat deze de afgelopen jaren lager is dan uit de vorige studie is gebleken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bas van Lieshout, 6e jaars geneeskundestudent van het Amsterdam UMC, onder begeleiding van Floor Veltkamp, arts-onderzoeker LEARNS-studie, en Antonia Bouts, kinderarts-nefroloog en projectleider van de LEARNS-studie.

 

* Bent u kinderarts en geïnteresseerd in deelname aan de studie, maar de survey nog niet ontvangen? Neem dan contact op met: Bas van Lieshout (e-mail: t.s.vanlieshout@amsterdamumc.nl).

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close