Ik ben arts

Informatie voor artsen

Inclusiecriteria voor eerste presentatie:

 • Leeftijd 2-16 jaar
 • Verdenking eerste presentatie idiopathisch nefrotisch syndroom
  • Oedeem
  • Proteïnurie (3+ op dipstick)

LET OP: Voor inclusie op T0 mag de patiënt nog niet gestart zijn met de behandeling. Neem bij een verdenking eerste episode INS contact op met de coördinerende onderzoeker (F. Veltkamp, zie hier) of met één van de deelnemende centra. Als patiënt al wel gestart is met prednisolon kan deze nog wel in aanmerking komen voor de RCT, zie hieronder voor de inclusiecriteria.

Inclusion at first presentation flowchart_Mar2020

Inclusiecriteria voor deelname RCT:

 • Leeftijd 2-16 jaar
 • Eerste episode steroïde-gevoelig idiopathisch nefrotisch syndroom:
  • Hypoalbuminemie <25 g/L
  • Proteïnurie: urine totaal eiwit >200 mg/mmol creatinine
  • Complement C3 normaal
  • Remissie <4 weken orale prednisolonbehandeling
 • Gewicht >9 kg
 • In staat studiemedicatie te slikken
  • Sliktest van 5 of 10 mg tablet placebo bij kinderen <6 jaar
 • Geen contraïndicatie voor levamisol:
  • Neutropenie <1500/mm3
  • Convulsies
  • Leverziekte
 • Zwangerschapstest negatief (alleen bij meisjes die potentieel zwanger kunnen worden)
 • Schriftelijke toestemming door beide ouders of voogd (kinderen 2-16 jaar) en schriftelijke toestemming door patiënt (kinderen 12-16 jaar).
 • Patiënt is in staat te voldoen aan het studieprotocol.

Exclusiecriteria:

 • Steroïde resistent INS:
  • Geen remissie na 4 weken orale prednisolonbehandeling
 • Maligniteit, diabetes mellitus, convulsies of leverziekte in voorgeschiedenis
 • Zwangerschap (of de wens hebben voor) of borstvoeding gevende meisjes
 • Overgevoeligheid voor levamisol of een van zijn bestandsdelen (o.a. lactose)
 • Patiënt is (waarschijnlijk) niet in staat aan het studieprotocol te voldoen of de follow-up te voltooien.
  • Taalbarrière

Flowcharts

Klik hier voor de uitgebreide flowchart voor inclusie patiënten – Eerste presentatie

Klik hier voor de uitgebreide flowchart voor inclusie patiënten – RCT

Klik  hier voor de flowchart van de studie.

Behandeling

behandelschema(3)
Overzicht van het behandelschema per patiënt. Er wordt gestart met prednison bij eerste presentatie volgens afbouwschema. Na vier weken wordt er gestart met studiemedicatie: levamisol of placebo. Totale duur behandeling met studiemedicatie is 24 weken.  ODD = om de dag.

Uitkomstmaten van de studie

Primaire uitkomst:

Aantal recidieven binnen 12 maanden na eerste episode INS.

Recidief: “opnieuw ontstaan van proteïnurie (3+ urine dipstick of proteïnurie >200 mg/mmol creatinine) voor drie opeenvolgende dagen na in remissie te zijn geweest”

Secundair uitkomsten:

Effectiviteit levamisol vs placebo:

 • Tijd tot het eerste recidief
 • Aantal recidieven per persoon per jaar over periode van 2 jaar
 • Percentage frequent recidiverend INS
 • Cumulatieve prednisolon dosering tot 2 jaar na eerste presentatie INS

Frequent recidiverend nefrotisch syndroom: “patiënten die aanvankelijk goed reageren op initiële behandeling van corticosteroïden en die 2 of meer recidieven <6 maanden of 4 of meer <12 maanden hebben.”

Steroïden-afhankelijk nefrotisch syndroom: “optreden van een recidief INS tijdens het afbouwen van prednison of <14 dagen na het staken van corticosteroïden.”

Veiligheid gebruik levamisol vs placebo:

 • Voorkomen bijwerkingen en onderbreken van behandeling
 • Toxiciteit levamisol: laboratorium bepalingen (ALAT, ASAT, (neutrofielen)
 • Toxiciteit prednison: BMI, bloeddruk, lengte en gewicht, psychologische en gedragssymptomen, serumglucose.

Effect van levamisol vs placebo op de kwaliteit van leven:

 • Psychosociale aanpassing
 • Stress bij ouders
 • Medicatie: compliantie & bijwerkingen
 • Functioneren op school

Effect van levamisol vs placebo op macro-economisch niveau:

 • Aantal dagen school gemist
 • Aantal bezoeken aan polikliniek
 • Aantal dagen opgenomen in ziekenhuis
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close